Breda och låga

101-041

Mörkgrå GS-granit

Polerad/finhuggen framsida med råarbetade kanter, baksida och sockeln sågad och blästrad. Stenen på bilden har typsnitt T-1 och dekoren är upphöjd och polerad.
Läs mer om stenen
103-035

Ljusgrå Granit

Ljusgrå Granit. Finhuggen framsida, råarbetade kanter. Dekoren djupförsänkt. Detta gör att skuggeffekten i dekoren gör att det blir bra kontrast mot den ljusa framsidan. Även...
Läs mer om stenen
117-085

Röd Vångagranit

Röd Vångagranit. Polerad framsida, råarbetade kanter och sågad/blästrad sockeln. Texten kan utföras med valfritt typsnittt, försänkt förgylld, vit eller med grå färg. Upphöjd text...
Läs mer om stenen
116-090

Ljusgrå Granit

Ljusgrå granit. Sågad/blästrad fram- och baksida samt sockel. Råarbetade kanter. Dekoren djupförsänk, texten bör också vara djupförsänkt. Detta skapar en mörk kontrast mot den...
Läs mer om stenen
134-036

Ljusgrå granit

Finhuggen framsida, råarbetade kanter och sågad/blästrad baksida. Dekoren djupförsänkt.
Läs mer om stenen
104-039

Röd Vånga

Finhuggen framsida, råarbetade kanter. Typsnitt T-63 och dekoren djupförsänkt. Blomlist ingår.
Läs mer om stenen
125-001

Rödbrun Bohusgranit

Polerad framsida, försänkt/finhuggen kantbård och råarbetade kanter. Typsnitt T-36 försänkt svartmålad, dekoren försänkt förgylld.
Läs mer om stenen
132-031

Ljus Labrador

Polerad framsida, råarbetade kanter. Text försänkt förgylld, dekor försänkt finhuggen. Blomlist ingår.
Läs mer om stenen
115-030B

Rödflammig Hallandia

Polerad framsida med råarbetade kanter och sågad/blästrad baksida samt sockel. Typsnitt T-1 förgylld. Dekoren försänkt finhuggen och förgylld sol.
Läs mer om stenen
130-002

Rödflammig Hallandiagranit

Polerad framsida, råarbetade kanter och sågad/blästrad baksida samt sockel. Typsnitt T-63 försänkt förgylld, dekoren försänkt finhuggen/förgylld. Blomlist ingår.
Läs mer om stenen
127-026

Rödflammig Hallandiagranit

Polerad framsida, råarbetade kanter och sågad/blästrad baksida samt sockeln. Dekoren försänkt förgylld. 
Läs mer om stenen
121-401

Röd Vångagranit

Polerad framsida, sågad/blästrad kanter och baksida. Dekoren polerad upphöjd mot efterhuggen botten.
Läs mer om stenen
133-041

Mörkgrå granit

Polerad/finhuggen framsida, polerade kanter och ovansida sockel, samt blomlist. Typsnitt T-1 och dekoren upphöjt polerat. Blomlist ingår.
Läs mer om stenen
126-043

Rödflammig Hallandiagranit

Polerad framsida, kanter och ovansida på sockeln. Typsnitt T-1 försänkt förgylld, dekoren försänkt finhuggen. blomlist ingår.
Läs mer om stenen
108-004

Svart granit

Polerad framsida, kanter och ovansida på sockeln. Typsnitt T-44 kursiv försänkt gråmålad, dekoren blästrad med förgylld sol.
Läs mer om stenen
112-041PL

Rödflammig Hallandia

Polerad framsida, kanter och ovansida på sockeln. Genomgående hål för lyktram i massiv brons.
Läs mer om stenen
107-043

Ljusgrå granit

Polerad framsida, kanter och ovansida på sockeln. typsnitt T-1 försänkt svartmålad, dekoren försänkt finhuggen. Inklusive vasplatta med hål. Polerade kanter & ovansida sockel.
Läs mer om stenen
131-032

Rödflammig Hallandiagranit

Polerad framsida, sågade/blästrade kanter, sockel och baksida. Typsnitt T-63 försänkt förgylld, dekor försänkt vitmålad. Blomlist och platta ingår.
Läs mer om stenen
105-033

Mörkgrå granit

Polerad/finhuggen framsida, sågade/blästrade kanter, baksida och sockel. Typsnitt T-7 och dekor upphöjda polerade. Blomlist ingår. 
Läs mer om stenen
106-034

Mörkgrå granit

Polerad framsida, sågade/blästrade kanter och baksida. Typsnitt T-1, upphöjd polerad i band. dekoren försänkt finhuggen. Blomlist ingår.
Läs mer om stenen
129-034

Rödflammig Hallandiagranit

Polerad framsida, kanter och ovansida på sockelplatta. Typsnitt T-1 upphöjd polerad. Dekoren försänkt finhuggen/förgylld. Urna och vas ingår ej.
Läs mer om stenen
110-030

Rödflammig Hallandia

Polerad framsida och kanter och ovansida på sockeln. Dekoren försänkt finhuggen. Polerad vasplatta med urtag för plantering. Inklusive polerad vasplatta med hål. Urnorna...
Läs mer om stenen
109-002

Rödflammig Hallandia

Polerad framsida och kanter och ovansida på sockeln. Typsnitt T-8 försänkt förgyllt, dekoren försänkt finhuggen. Blomlist ingår.
Läs mer om stenen
128-034

Svart granit

Polerad framsida, sågade/blästrade kanter och baksida. Urfräst valv. Typsnitt T-1 försänkt vitmålad. Vasplatta ingår.
Läs mer om stenen
122-401

Röd Vångagranit

Polerad framsida och kanter och ovansida på sockeln. Dekoren försänkt finhuggen och förgylld sol.
Läs mer om stenen
113-053

Rödflammig Hallandia

Polerad framsida och kanter och ovansida på sockeln. Typsnitt T-1 och dekoren försänkt gråmålad. Blomlist ingår.
Läs mer om stenen
114-054

Rödflammig Hallandia

Polerad framsida, kanter. Polerad sockelplatta med planteringshål. Typsnitt T-44 kursiv och dekoren försänkta förgyllda. Bronslykta ingår.
Läs mer om stenen
119-032

Rödbrun Bohusgranit

Polerad framsida, kanter och ovansida på sockel. Dekoren försänkt finhuggen. Blomlister ingår.
Läs mer om stenen
102-046A

Rödflammig Hallandia

Polerad framsida med råarbetade kanter och sågad/blästrad baksida samt sockel. Typsnitt T-38 och dekoren försänkta förgyllda. Korset råhugget, upphöjt ca 30 mm. Blomlist...
Läs mer om stenen
124-064

Mörkgrå granit

Polerad framsida, kanter och ovansida på sockel. Skulpterade pelare. Typsnitt T-38 försänkt förgylld.
Läs mer om stenen
123-047

Ljusgrå granit

Finhuggen framsida, kanter och sågad/blästrad baksida samt sockel. Dekoren djupförsänkt.
Läs mer om stenen
111-037PB

Rödflammig

Polerad framsida. Stenen är formad som en uppslagen bok stående på en sockelplatta med polerad ovansida med hål. Lykta, vas och sparvar tillkommer.
Läs mer om stenen
© Thorns Stenhuggeri 2024
En hemsida från Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram