Polerad framsida. Stenen är formad som en uppslagen bok stående på en sockelplatta med polerad ovansida med hål. Lykta, vas och sparvar tillkommer.

Finhuggen framsida, kanter och sågad/blästrad baksida samt sockel. Dekoren djupförsänkt.

Polerad framsida, kanter och ovansida på sockel. Skulpterade pelare. Typsnitt T-38 försänkt förgylld.

Polerad framsida med råarbetade kanter och sågad/blästrad baksida samt sockel. Typsnitt T-38 och dekoren försänkta förgyllda. Korset råhugget, upphöjt ca 30 mm. Blomlist ingår.

Polerad framsida, kanter och ovansida på sockel. Dekoren försänkt finhuggen. Blomlister ingår.

Polerad framsida, kanter. Polerad sockelplatta med planteringshål. Typsnitt T-44 kursiv och dekoren försänkta förgyllda. Bronslykta ingår.

Polerad framsida och kanter och ovansida på sockeln. Typsnitt T-1 och dekoren försänkt gråmålad. Blomlist ingår.

Polerad framsida och kanter och ovansida på sockeln. Dekoren försänkt finhuggen och förgylld sol.

Polerad framsida, sågade/blästrade kanter och baksida. Urfräst valv. Typsnitt T-1 försänkt vitmålad. Vasplatta ingår.

Polerad framsida och kanter och ovansida på sockeln. Typsnitt T-8 försänkt förgyllt, dekoren försänkt finhuggen. Blomlist ingår.

© Thorns Stenhuggeri 2024
En hemsida från Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram