Försänkt polerad tavla, sågad baksida i övrigt råarbetad. Polerad sockelplatta. Typsnitt T-13 och dekoren försänkt, förgylld. Vas och urna tillkommer. 

Finhuggen framsida och kanter, sågad/blästrad baksida. Dekoren försänkt svartmålad.

Finhuggen framsida. Stenen är formad som en uppslagen bok stående på en sockelplatta. 

Polerad på alla sidor. Kraftigt rundade kanter.

Polerad på alla sidor. Försänkt gråmålad text. Helpolerad sockelplatta, med rundade kanter.

Polerad framsida. Stenen formad som en uppslagen bok.

Polerad framsida och kanter, Texten försänkt förgylld, dekoren upphöjd polerad, efterhuggen. Polerad sockelplatta med planteringshål. Duvan tillkommer.

Finhuggen framsida, kanter råarbetade med kantslag. Dekoren försänkt skulpterad.

Polerad framsida och kanter. Text försänkt och förgylld, dekoren försänkt efterhuggen. Blomlist ingår. 

Polerad framsida och kanter. Namnteckning försänkt förgylld.

© Thorns Stenhuggeri 2024
En hemsida från Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram